Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Ochrona fungicydowa zbóż T0 2 ha

200.11  brutto
PAKIET OCHRONA FUNGICYDOWA HeptaPlant 1l+ TerpiPlant 3l HeptaPlant (opakowanie 1 l ) HeptaPlant jest produktem zawierającym wysoko przyswajalny kompleks miedzi, wykazującym działanie systemiczne do stosowania w uprawie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych TerpiPlant (opakowanie 1 l ) TerpiPlant przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych, sadach oraz uprawach warzywnych. Siarka wpływa na syntezę lignin, stymuluje procesy obronne roślin przed patogenami.

Ochrona fungicydowa zbóż standard T1 4 ha

833.13  brutto
PAKIET OCHRONA FUNGICYDOWA (Cindo Extra 1l + Promino 2l + HeptaPlant 3 l ) CINDO EXTRA (opakowanie 1l) Fungicyd w formie emulsji oleju w wodzie o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. PROMINO (opakowanie 1l) Fungicyd w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego HEPTAPLANT (opakowanie 1l) jest produktem zawierającym wysoko przyswajalny kompleks miedzi, wykazującym działanie systemiczne do stosowania w uprawie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, pełniącym funkcje odżywcze, poprawiającym zdrowotność rośliny, utrudniającym porażenie przez patogeny

Ochrona fungicydowa zbóż standard T2 10 ha

1634.85  brutto
PAKIET OCHRONA FUNGICYDOWA (Tazer 5l + Bagani 5l + BaktiPlant 5l ) TAZER (opakowanie 5l) TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych BAGANI (opakowanie 5l) Bagani 125 ME jest fungicydem w formie mikro-emulsji do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie roślin rolniczych przed chorobami grzybowymi. BAKTIPLANT (opakowanie 5l) BaktiPlant to preparat, który wzmaga aktywność metaboliczną roślin i działa zapobiegawczo. Zawiera w swoim składzie kompozycję opartą na mikroorganizmach, które poprzez wydzielenie metabolitów mogą na drodze konkurencji eliminować drobnoustroje chorobotwórcze lub znacznie ograniczać rozwój fitopagenów

Ochrona herbicydowa zbóż jednoliścienne i dwuliścienne 5 ha

917.15  brutto
PAKIET OCHRONA HERBICYDOWA Sunda 6l + Bazoka 80g + Saracen 0,5l + Kompan 1 l SUNDA (opakowanie 5 l i 1 l ) Herbicyd selektywny o działaniu układowy BAZOKA (opakowanie 20 g ) Herbicyd selektywny o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzie. SARACEN (opakowanie 0,5 l) Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie. KOMPAN (opakowanie 1 l) Surfaktant z najnowszej grupy środków zwilżających do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi w celu zwiększenia efektywności zabiegów agrochemicznych.

Ochrona herbicydowa zbóż dwuliścienne 5 ha

362.48  brutto
PAKIET OCHRONA HERBICYDOWA Bazoka 80g + Saracen 0,5l +Kompan 1 l BAZOKA (opakowanie 20 g ) Herbicyd selektywny o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzie. SARACEN (opakowanie 0,5 l) Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie. KOMPAN (opakowanie 1 l) Surfaktant z najnowszej grupy środków zwilżających do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi w celu zwiększenia efektywności zabiegów agrochemicznych.

Ochrona herbicydowa kukurydzy 5 ha

601.56  brutto
PAKIET OCHRONA HERBICYDOWA: Dicash 1l + Notos 3l + Ikanos 5l + Kompan 1l Dicash (opakowanie 1l ) Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy Notos (opakowanie 1l ) Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój Ikanos (opakowanie 5l) Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Kompan Plus (opakowanie 1l) Kompan Plus polepsza właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów: - obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej, - zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów, - zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych, - zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę, - umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na ha).

TERPIPLANT

40.27 171.28  brutto
TerpiPlant przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych, sadach oraz uprawach warzywnych. Siarka stymuluje syntezę lignin wzmacniając ściany komórkowe dzięki czemu produkt utrudnia porażenie roślin przez patogeny. Wzmocnienie ścian komórkowych uniemożliwia kiełkowanie zarodników grzybów. Dodatkowo wspomaga odporność na stres powodowany patogenami oraz wpływa na poprawę zdrowotności roślin.