Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

ASBOR

93.41 11290.75  brutto
Płynny nawóz dolistny szybko rozpuszczający się w wodzie zawierający bor (boroetaloamina ) o wysokiej przyswajalności w ilości 150 g/l zalecany do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych  i warzywnych.

CYNK PLUS

57.54 215.55  brutto
Płynny nawóz dolistny zawierający 106 g cynku wzbogacony w azot, przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych, o wysokich wymaganiach w stosunku do cynku, oraz w warunkach ograniczonej dostępności cynku w glebie (wysokie pH, wysokie nawożenie fosforowe, zachwiane stosunki wodno-powietrzne w strefie korzeniowej).

MgS PLUS 10L

163.66  brutto
Płynny nawóz dolistny zawierający Mg i S gwarantujący optymalne odżywienie roślin. Zapewnia dystrybucję systemiczną Mg i S w formie polioli do wszystkich części roślin. Poliole to alkohole cukrowe zawarte w roślinach.

MANGAN PLUS

70.25 8715.60  brutto
Płynny nawóz dolistny zawierający 158 g manganu wzbogacony w azot, przeznaczony do stosowania w uprawach szczególnie wrażliwych na niedobór manganu.

MIEDŹ PLUS

70.25 10517.19  brutto
Płynny nawóz dolistny zawierający 74 g miedzi wzbogacony w azot, przeznaczony do zasilania upraw rolniczych, sadowniczych i warzywnych szczególnie narażonych na niedobór miedzi.

BURAK PLUS

96.71 272.00  brutto
Granulowany nawóz dolistny o zbilansowanych mikroelementach z dużą zawartością K2O, B i Cu przeznaczony do nawożenia buraka cukrowego. Korzyści zastosowania: - wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój buraka - zalecany w dawkach dzielonych w trzech zabiegach (bor słabo przemieszcza się w roślinie) - możliwość łączenia z fungicydami - wpływa na wielkość plonu oraz polaryzację - reguluje gospodarkę wodną buraka - najwyższa zawartość Cu wśród dostępnych nawozów buraczanych na rynku - Cu podwyższa tolerancję buraka na chwościka

FOSFOR PLUS

70.48 198.96  brutto
Granulowany wysokofosforowy nawóz dolistny do nawożenia upraw rolniczych i ogrodniczych w krytycznych momentach zapotrzebowania roślin na fosfor oraz w warunkach stresowych. Doskonały jako uzupełnienie nawożenia doglebowego. Zawiera wszystkie istotne makro- i mikroelementy niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

UNIVERSAL PLUS

64.32 180.82  brutto
Granulowany nawóz dolistny zawierający makroelementy I rzędu (NPK), II rzędu (MgO) oraz mikroelementy (B, Mn, Zn, Fe, Mo, Cu) do stosowania w wielu uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych w różnych fazach rozwojowych.

KUKURYDZA PLUS

80.97 229.92  brutto
Granulowany nawóz dolistny o dużej zawartości P2O5, B i Zn, stosowany profilaktycznie i interwencyjnie w przypadku objawów niedoborów składników pokarmowych takich jak: zahamowanie wzrostu roślin, ciemnozielona, a nawet purpurowa barwa blaszki liściowej.

POTAS PLUS

62.33 173.81  brutto
Granulowany, wysokopotasowy nawóz dolistny NPK 5-10-35 zawierający dodatkowo Mn, S i B, zalecany w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych w czasie zwiększonego zapotrzebowania roślin na potas: w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, w warunkach deficytu wody i niskich temperatur.

RZEPAK PLUS

78.75 221.71  brutto
Granulowany nawóz dolistny o dużej zawartości B, Mn i Mo do stosowania w rzepaku celem szybkiego uzupełnienia mikroelementów.

ZBOŻE PLUS

92.72 264.82  brutto
Granulowany nawóz dolistny do stosowania w zbożach ozimych i jarych. Gwarantuje efektywne odżywienie poprzez natychmiastowe dostarczenie składników pokarmowych w warunkach szybkiego wzrostu roślin.