Wyświetlanie jednego wyniku

Ochrona herbicydowa kukurydzy 5 ha

601.56  brutto
PAKIET OCHRONA HERBICYDOWA: Dicash 1l + Notos 3l + Ikanos 5l + Kompan 1l Dicash (opakowanie 1l ) Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy Notos (opakowanie 1l ) Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój Ikanos (opakowanie 5l) Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Kompan Plus (opakowanie 1l) Kompan Plus polepsza właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów: - obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej, - zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów, - zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych, - zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę, - umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na ha).